Back


Jag läser på Kandidat/magisterprogrammet i samhälls- och beteendevetenskap.
Programmet ger mig möjligheter att kombinera mina studier till fil. mag i marknadsföring
med att läsa Informatik (ADB). Jag har klarat av C-uppsatsen i marknadsföring och kan därmed
ta ut en fil.kand.

Det är enbart C-uppsatsen som saknas för att ta ut examen i Informatik
istället för marknadsföring (efter denna termin)

Avklarade kurser 970429

Ekonomi

   
KursPoängBetyg
Organisation
Personaladministration och ledarskap för Ingenjörer 10pVG
Organisation och Ledarskap5pG
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning för Ingenjörer10p3
Ekonomistyrning, Internredovisning 5pG
Kalkylering, Planering och Styrning5pG
Marknadsföring
Industrial marketing in a Network Perspective5pG
Industriell och Internationell marknadsföring för Ingenjörer5p4
Marknadsföringsteori10pG
Strategisk marknadsföring för Ingenjörer5p4
Marknadskommunikation5pVG
C-uppsatsarbete i marknadsföring:
Intern marknadsföring i IT-Samhället,
IT- en undervärderad resurs i den interna marknadsföringen

10pVG

ADB/Informatik

KursPoängBetyg
ADB Introduktion10pVG
Applikationsutveckling10pVG
Programmeringstekning med C5p4
Systemutveckling med ORACLE15pVG
Multimediautveckling 10pVG
Objektorienterad Systemutveckling 5pVG

Övrigt

KursPoängBetyg
Handelsrättslig översiktskurs10pG
Sunda Hus10p3


Pågående kurser VT 97

KursPoäng
Multimediautveckling10p
Objektorienterad systemutveckling5p
Marknadskommunikation5p


Totalt avklarade poäng:152p
S-mail:
Jan Stefan Korecki
Karlfeldtsgatan 48, 1tr
722 22 Västerås
Sweden
tel +46-(0)21-133831Access number [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 02-Sep-1997 17:41:07 MET DST


Feel free to comment this page: mag95jki@iea.mdh.se